Aktualności

Zmiana wysokości składki członkowskiej

2017-12-06 16:26:37, Zarząd Klubu
pletval_komunikat_v1.jpg

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestnicy zebrania podjęli uchwałę o zmianie składki członkowskiej.

Od 1. stycznia 2018r. składka wynosi 50zł miesięcznie i opłacana jest przez członka klubu, który złożył deklarację członkowską. Udział w zajęciach mogą brać dzieci płacącego składki (bez względu na ich ilość).

Składki są obowiązkowe od stycznia do czerwca i od września do grudnia (nie jest ważne, czy dziecko brało udział w zajęciach).

Nie opłacenie składek przez okres 3 miesięcy skutkuje wykreśleniem z listy członków klubu, a co za tym idzie – brakiem możliwości udziału w zajęciach przez dzieci.