Składka członkowska

W związku ze zmianą przepisów od września 2012r. obowiązują następujące zasady opłacania składek członkowskich. Składka wynosi 60zł miesięcznie za każde dziecko i opłacana jest przez członka klubu, który złożył deklarację członkowską.

Udział w zajęciach mogą brać dzieci płacącego składki. Składki są obowiązkowe od stycznia do czerwca i od września do grudnia (nie jest ważne, czy dziecko brało udział w zajęciach).

Nie opłacenie składek przez okres 3 miesięcy skutkuje wykreśleniem z listy członków klubu, a co za tym idzie – brakiem możliwości udziału w zajęciach przez dzieci.

Prosimy o terminowe opłacanie składek u trenera koordynatora lub na rachunek bankowy klubu.